Witrynal

Rudna Mała 301

36-054 Mrowla

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW FIRMY
 Witrynal G. T.,M. T.

1.Administratorem danych osobowych jest Firma:

Witrynal G. T.,M. T.

2.Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy o świadczenie
usług.
3.Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda, a także
obowiązek administratora do wykonania zawartej z Państwem umowy o świadczenie usług z obowiązującymi przepisami prawa oraz
uzasadnionym interesem administratora.

4.Z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu m.in.
następujące uprawnienia:prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz
inne prawa określone w informacji szczegółowej.

5.Informacje szczegółowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
stanowią załącznik do niniejszej informacji.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH KLIENTÓW FIRMY:

Witrynal G.Tobiasz,M.Tobiasz

1.Administrator danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych jest firma : Witrynal
G. T. , M. T. Rudna Mała 301
36-054 Mrowla NIP 813-23-64-335

2. Jesteśmy dla Państwa dostępni:
listownie na adres: Rudna Mała 301 36-054 Mrowla
przez e-mail:
witrynal@interia.pl    lub telefonicznie: 17 859 46 95
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
:
Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dla nas konieczne, aby:

przygotować ofertę handlową,

w sposób prawidłowy wykonać złożone zamówienie,

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

Państwa zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w związku z przygotowaniem oferty

handlowej oraz wykonywaniem zamówienia.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 5 lat od dnia zakończenia

wykonywania zamówienia ( okres gwarancji). W zakresie dokumentacji niezbędnych dla

celów podatkowych ( faktury VAT) przez okres 5 lat.

4. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe zostaną przekazane następującym odbiorcom:
Naszym pracownikom, podwykonawcom, którym ewentualnie zlecimy wykonacie

poszczególnych zadań w zakresie złożonego zamówienia/zapytania ofertowego,

Podmiotom zajmującym się obsługą księgową naszej Firmy,

Podmiotom zajmującym się obsługą prawną oraz sprawami windykacyjnymi naszej Firmy.

Informujemy Państwa, iż w/w podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko

zgodnie z naszymi poleceniami i pod nasza pełną kontrolą

5.Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem

zautomatyzowanych decyzji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa związane z

przetwarzaniem danych osobowych:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (spowoduje to zakończenie współpracy,

również obsługi gwarancyjnej),

prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa

szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie

naszego prawnie uzasadnionego interesu,

prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie

informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mają Państwo prawo przesłania

takich danych innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane

do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie

możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych

danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa

zgody.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt z nami (dane kontaktowe: punkt 1).

6. Wniesienie skargi do organu nadzorczego

Uprzejmie informujemy, iż jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa

dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do

organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.