Realizujemy zamówienia w programie czyste powietrze o parametrach:

 

U (max) ≤ 0,9 [W/m²K] dla okien i drzwi balkonowych.

 

U (max) ≤ 1,3 [W/m²K] dla drzwi zewnętrznych.                                                                           

U (max) ≤ 1,3 [W/m²K] dla bram garażowych.

Zakres programu Czyste Powietrze:

  • Wymiana okien i drzwi  balkonowych ,drzwi zewnętrznych oraz bram garażowych.
  • Prace dociepleniowe ścian zewnętrznych.
  • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła.
  • Modernizacja instalacji ogrzewania.
  • Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej.
  • Montaż nowoczesnych urządzeń grzewczych i instalacji.
  • Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych.