czyste powietrze

Czyste powietrze 2024-  realizujemy zamówienia w programie o następujących parametrach:

U (max) ≤ 0,9 [W/m²K] dla okien i drzwi balkonowych.

U (max) ≤ 1,3 [W/m²K] dla drzwi zewnętrznych.

U (max) ≤ 1,3 [W/m²K] dla bram garażowych.

Zakres programu Czyste Powietrze to dofinansowanie na:

 • Wymiana okien i drzwi  balkonowych ,drzwi zewnętrznych oraz bram garażowych.
 • Prace dociepleniowe ścian zewnętrznych.
 • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła.
 • Modernizacja instalacji ogrzewania.
 • Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej.
 • Montaż nowoczesnych urządzeń grzewczych i instalacji.
 • Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych.

Czyste Powietrze to jeden z najpopularniejszych programów wspierający walkę ze smogiem poprzez modernizację i poprawę efektywności energetycznej polskich domów. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 66 tys. złotych w poziomie podstawowym i aż 135 tys. zł w najwyższym wymiarze wsparcia. Jakie warunki należy spełnić i na ile dofinansowania można liczyć ubiegając się o dotację z programu „Czyste Powietrze” w 2024 roku?

Czyste Powietrze 2024 – zmiany w programie

Dotychczas wprowadzone zmiany w programie rządowym “Czyste Powietrze” uprościły proces wypełniania i składania wniosku, obniżony został próg dochodowy uprawniający do dofinansowania, a także skrócone zostały długie terminy oczekiwania na decyzję. Od niedawna też, ubiegający się o dotację mogą liczyć na prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem montażu. Wprowadzone do tej pory zmiany to m.in. wyższe progi dochodowe, wyższe kwoty dofinansowania, krótszy czas oczekiwania na dotację, ale także w przypadku kompleksowej termomodernizacji, konieczność wykonania audytu energetycznego. Program wprowadza także możliwość złożenia dwóch wniosków.

W 2024 r. zostaną zaostrzone wymagania dotyczące urządzeń grzewczych na które można uzyskać wsparcie. Dotowane będą wyłącznie urządzenia znajdujące się na liście zielonych urządzeń i materiałów ZUM. W wykazie tym znajdują się urządzenia zgodne z obowiązującymi normami, spełniające wszelkie wymogi pod kątem emisyjności i efektywności energetycznej. To zabezpieczenie beneficjentów przed niedostatecznej jakości urządzeniami, które nie dość, że nie są wystarczająco efektywne to są także drogie w eksploatacji.

Czas trwania programu Czyste Powietrze

Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:

 • podpisywanie umów do 31.12.2027 r,
 • wydatkowanie środków do 30.09.2029 r.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Program „Czyste Powietrze 2024” uwzględnia finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych. Uwzględniane zostanę te inwestycje, których realizacja zaczęła się maksymalnie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, przy czym data nie może być wcześniejsza niż 15.05.2020.

Czyste Powietrze 2024 – beneficjenci

Beneficjentem jest osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Roczny dochód starającego się o dotacje nie może przekraczać kwoty 135 000 zł.

Ubiegający się o dotacje na wymianę pieców i termomodernizację zostali podzieleni na trzy grupy.

I grupa – podstawowa

O dofinansowanie w ramach pierwszej grupy mogą ubiegać się osoby, których roczny dochód wykazany w ostatnim zeznaniu podatkowym nie przekroczył 135 tys. zł (wcześniej 100 tys. zł).

Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalna kwota dotacji
(bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)
Maksymalna kwota dotacji
(z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. bez kompleksowej
termomodernizacji:

35 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)z kompleksową
termomodernizacją:

60 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
bez kompleksowej
termomodernizacji:

41 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)z kompleksową
termomodernizacją:

66 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła. bez kompleksowej
termomodernizacji:

25 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)z kompleksową
termomodernizacją:

50 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
bez kompleksowej
termomodernizacji:

31 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)z kompleksową
termomodernizacją:

56 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł
Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestycję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie. bez kompleksowej
termomodernizacji:

13 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)z kompleksową
termomodernizacją:

33 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
nie dotyczy

II grupa

Do tej grupy zaliczają osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1894 zł netto (wcześniej 1564 zł netto) na osobę oraz 2651 zł (wcześniej 2189 zł) netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalna kwota dotacji
(bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)
Maksymalna kwota dotacji
(z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. bez kompleksowej
termomodernizacji:

50 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)z kompleksową
termomodernizacją:

90 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
bez kompleksowej
termomodernizacji:

59 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)z kompleksową
termomodernizacją:

99 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła. bez kompleksowej
termomodernizacji:

32 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)z kompleksową
termomodernizacją:

72 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
bez kompleksowej
termomodernizacji:

41 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)z kompleksową
termomodernizacją:

81 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł
Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestycję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie. bez kompleksowej
termomodernizacji:

25 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)z kompleksową
termomodernizacją:

48 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
nie dotyczy

III grupa – intensywne wsparcie

Trzecia grupa uwzględnia osoby fizyczne których dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie przekracza kwoty:

 • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Innym kryterium jest ustalone prawo do zasiłku (stałego, okresowego, rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego), który musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego, jej roczny przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, nie może przekraczać dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dla beneficjentów z tego sektora rząd przewiduje dofinansowanie, które wyniesie do 100%.

Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalna kwota dotacji
(bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)
Maksymalna kwota dotacji
(z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. bez kompleksowej
termomodernizacji:

70 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)z kompleksową
termomodernizacją:

120 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
bez kompleksowej
termomodernizacji:

79 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)z kompleksową
termomodernizacją:

135 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła. bez kompleksowej
termomodernizacji:

50 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)z kompleksową
termomodernizacją:

100 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
bez kompleksowej
termomodernizacji:

59 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)z kompleksową
termomodernizacją:

115 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł
Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestycję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie. bez kompleksowej
termomodernizacji:

40 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)z kompleksową
termomodernizacją:

70 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
nie dotyczy

Czyste Powietrze 2024 – na co dofinansowanie?

Na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/ dedykowanej Programowi „Czyste Powietrze”, Producenci mogą umieszczać na liście urządzenia, których wymagania techniczne są zgodnie z dokumentacją Programu Czyste Powietrze. Lista ta ma być sukcesywnie uzupełniana. Od 2024 r. w Programie Czyste Powietrze będzie możliwe uzyskanie dotacji tylko na urządzenia i materiały znajdujące się na liście urządzeń i materiałów.

Program „Czyste Powietrze 2024” pozwala uzyskać dofinansowanie m.in. na na:

 • audyt energetyczny,
 • pompy ciepła powietrze/woda,
 • pompy ciepła powietrze/powietrze,
 • gruntowe pompy ciepła,
 • kotły gazowe i olejowe,
 • kotły na paliwo stałe (zagazowujące drewno lub na pellet drzewny),
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
 • ocieplenie przegród budowalnych oraz na stolarkę okienną i drzwiową.

Uwaga!

Od 1 stycznia 2022 r. zostały wycofane dotacje na kotły węglowe, a to źródło ciepła będzie dofinansowanie jedynie jeśli montaż został dokonany do 31 grudnia 2021 roku.

Od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, wygasa możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.